Εγκαταστάσεις

Βρεφικό Τμήμα

Μεταβρεφικό Τμήμα

Α’ Παιδική Χαρά – Βρεφικού – Μεταβρεφικού Τμήματος

Προ-προνηπιακό Τμήμα

Νηπιαγωγείο

Αίθουσα Χαλάρωσης

Αίθριο – Β’ Παιδική Χαρά – Αίθουσα Πολλαπλών Δραστηριοτήτων

Αίθριο – Γ’ Παιδική Χαρά – Αίθουσα Πολλαπλών Δραστηριοτήτων

Κουζίνα

Τραπεζαρία